محتویات سبد
(خالی)

پرداخت >>
صفحه اصلی ثبت نام انتقال وجه اینترنتی راهنمای خرید دانلود کسب درآمد توسط تحقیق سرا پروژه های رایگان لیست کامل آرشیو سایت اقلام موجود تماس با ما

iT فـنـاوری اطـلاعـات
فیزیک,ریاضی و آمار
مـهندسی شیـمی,شیمی,پـالایش
مـدیــریـت
پایان نامه مدیریت اجرائی
پایان نامه کلیه گرایش ها
مقاله فارسی
کارآموزی
مقاله انگلیسی
مقاله انگلیسی با ترجمه
پاورپوینت
مقالات رایگان
مهندسی پزشکی ,پزشـکـی,بـهداشـت
مهندسی آب , توسعه
مهندسی صنایع,صنعت,نساجی
مکانیک,هوافضا,متالوژی,نانو
محیط زیست,نیروگاه,انـرژی
نـفت , گـاز , پتروشیمی
هنـر,گرافیک,بازیگری
کامپیوتر , شبکه
کشاورزی,امور دامی,طیور
پروژه مالی رشته حسابداری
پروژه کارآفرینی ، طرح توجیهی
پروژه آماده برنامه نویسی
بـرق,الکتـرونیک,مخـابرات
تــاریــخ,جــــغرافـیـا
تـربیـت بـدنـی,ورزش
حــقـــوق,فــقـه
حسابـداری,اقتـصـاد
خودرو سازی
دینـی,اخـلاق,فـلسفـه
روانـشناسی,علوم تـربیتی
رشته صنایع غذائی
زمـیـن شنـاسی,مـعـدن
زیست شناسی
زبـان,ادبیــات
علـوم اجتمـاعی,مشـاوره
علـوم سیـاسی,بیـن الملـل
عمران,معماری,شهرسازی
روابط عمومی ، ارتباطات

پشتیبانی سایت( پورهادی )

09361810592

ساعات پاسخگوئی

8:30 الی 15:00 ، 16:00 الی 22:30

سامانه پیام کوتاه

1293 2040 5000


آخرین به روزرسانی

آخرین به روزرسانی:صفحه اصلی / مـدیــریـت / پایان نامه کلیه گرایش ها
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

عنوان محصول :

بررسی رابطه و رتبه بندي عوامل كيفيت زندگي كاری QWL در عملكرد كاركنان شركت آب منطقه اي


امتیاز به این محصول
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی بد

(تعداد رای: 23)

نظرات کاربران (1546 پست)

در صورتی که مایل به خرید این محصول هستید ابتدا باید آن را به سبد خرید اضافه کنید

# این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میگردد .
# در صورتی که دارای ایمیل شخصی نمیباشید لینک دانلود در قسمت دانلود فروشگاه قرار میگیرد .
# این محصول پس از پرداخت موفق طی حداقل 30 دقیقه و حداکثر 10 ساعت آینده طبق فهرست ذیل ارسال میگردد .
قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار: بله

تعداد صفحات: 150 صفحه
نوع فایل ارسالی:
توضیحات: مربوط به رشته مديريت توسعه منابع انساني
کد محصول : pn470

فهرست

فصل اول : كليات طرح تحقيق
- مقدمه ٢
- عنوان پايان نامه ٢
- بيان مساله پژوهش ٣
- اهميت و ضرورت موضوع ٤
- اهداف تحقيق ٥
- سوالات پژوهش ٥
- فرضيه هاي تحقيق ٥
- تعاريف اصطلاحات ٦
- تعاريف عملياتي ٧
- روش تحقيق ١٠
- قلمرو تحقيق ١١

فصل دوم : بررسي پيشينه پژوهش
قسمت اول : مباني نظري تحقيق
بخش اول : انگيزش و عملكرد
- انواع نيازها ١٣
- تئوري انگيزش – بهداشت هرزبرگ ١٤
- نظريه آلدرفر ERG 18
- تئوري نياز مك كللند ١٨
- تئوري نيازهاي آشكار موراي ٢٠
- انگيزش در مكاتب مختلف مديريت ٢٠
- طرق مختلف نگريستن به انگيزش ٢٢
- تئوري انتظار ٢٣
- تئوري برابري ٢٤
- تئوري تعيين هدف ٢٥
- تئوري تقويت رفتار ٢٦
- انگيزش در عمل ٢٦
- مهندسي شغل ٢٧
- توسعه شغلي ٢٧
- چرخش شغلي ٢٧
- غني سازي شغل ٢٧
- مشاغل گروهي ٢٨
- خصوصيلت مطلوب شغلي ٢٨
- ابعاد اصلي شغل ٢٩
- مشاركت ٣١
-مشاركت فعال ٣١
- عملكرد بر مبناي مدل هرسي و گلد اسميت ٣١
- تاثير توانمند سازي بر سازمان ٣٣
- معيارها،شاخص ها واستانداردها در نظام ارزيابي عملكرد ٣٣
- رابطه انگيزش با عملكرد ٣٤
- رضايت شغلي ٣٥
- عوامل موثر بر رضايت شغلي ٣٦
بخش دوم : كيفيت زندگي كاري
- مفهوم كيفيت زندگي كاري ٤١
- تاريخچه انقلاب كيفيت زندگي كاري (QWL) ٤١
- تعاريف كيفيت زندگي كاري و اجزاي آن ٤٥
- ابعاد كيفيت زندگي كاري ٤٧
- طبقه بندي كيفيت زندگي كاري توماس ٤٧
- كيفيت زندگي كاري انجمن مديريت آمريكا ٤٨
- طبقه بندي كيفيت زندگي كاري والتون ٤٩
- طبقه بندي شرمرهون از كيفيت زندگي كاري ٥٠
- موازنه بين كار و زندگي ٥١
- افزايش استاندارد هاي زندگي و توقعات كارمندان ٥٣
- دستاوردهاي اجراي برنامه هاي كيفيت زندگي كاري ٥٣
- مقاصد واهميت كيفيت زندگي كاري و بهر هوري ٥٤
- برنام ههاي بهبود كيفيت زندگي كاري ٥٥
- ارتباط با كاركنان : بررسيهاي سازماني ٥٦
- گروههاي كاري نيمه مستقل ٥٦
- حلق ههاي كيفيت ٥٨
- نوسازي سبك سازماني ٥٩
- ارزيابي برنامه هاي كيفيت زندگي كاري و بهره وري ٦١
قسمت دوم : بررسي تحقيقات مشابه

فصل سوم : روش تحقيق
- مقدمه ٦٩
- روش تحقيق ٦٩
- مدل تحقيق ٧٠
- جامعه آماري ٧٠
- نمونه گيري و تعيين حجم نمونه ٧١
- سوالات مرتبط و فرضيه هاي تحقيق ٧٤
- ويژگيهاي فني پرسش نامه ٧٥
- پايايي ٧٥
- پايايي سوالات مربوط به كيفيت زندگي كاري كاركنان ٧٧
- پايايي سوالات مربوط به عملكرد كاركنان ٧٨
- پايايي سوالات مربوط به پرداخت منصفانه حقوق ومزاياي كاركنان ٧٩
- پايايي سوالات تامين ايمني وشرايط محيط كار ٨٠
- پايايي سوالات مربوط به ايجاد فرص تهاي رشد وتوسعه استعدادهاي انساني ٨١
- پايايي سوالات مربوط به ايجاد فرص تهاي آموزشي ٨٢
- پايايي سوالات مربوط به تامين خدمات رفاهي ٨٣
- پايايي سوالات مربوط به ايجاد تعادل بين زندگي شخصي وزندگي كاري ٨٤
- پايايي سوالات مربوط به مباهات به نفس كار ٨٥
- روائي ٨٥
- روش تجزيه و تحليل داده ها ٨٦
- روش جمع آوري اطلاعات ٨٧
- نحوه تنظيم پرسشنامه ٨٧

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري
- مقدمه ٩٢
- توزيع فراواني بخش شغلي كاركنان ٩٣
- توزيع فراواني گرو ههاي سني كاركنان ٩٤
- توزيع فراواني كاركنان بادرنظر گرفتن ميزان تحصيلات ٩٥
- توزيع فراواني جنسيت كاركنان ٩٦
- توزيع فراواني كاركنان بادرنظر گرفتن وضعيت تاهل ٩٧
- توزيع فراواني تعداد فرزندان كاركنان ٩٨
- توزيع فراواني وضعيت شغلي همسر كاركنان ٩٩
- توزيع فراواني بخش هاي شغلي كاركنان ١٠٠
- توزيع فراواني رده شغلي كاركنان ١٠١
- توزيع فراواني وضعيت استخدام كاركنان ١٠٢
- توزيع فراواني سابقه كار كاركنان ١٠٣
- توزيع فراواني ميزان حقوق ومزاياي كاركنان بر طبق آخرين حكم كارگزيني ١٠٤
- توزيع فراواني ميانگين كل دريافت يهاي نقدي كاركنان ١٠٥
- توزيع پراكندگي ميزان كيفيت زندگي كاري ١٠٦
- توزيع پراكندگي ميزان عملكرد كاركنان ١٠٧
- توزيع پراكندگي پرداخت منصفانه حقوق ومزاياي كاركنان ١٠٨
- توزيع پراكندگي تامي نايمن يوشرايط محيط كار كاركنان ١٠٩
- توزيع پراكندگي ايجاد فرصتهاي رشد وتوسعه استعدادهاي انساني براي كاركنان ١١٠
- توزيع پراكندگي ميزان ايجاد فرص تهاي آموزشي ١١١
- توزيع پراكندگي ميزان تامين خدمات رفاهي ١١٢
- توزيع پراكندگي ميزان ايجاد تعادل بين زندگي شخصي وزندگي كاري كاركنان ١١٣
- توزيع پراكندگي ميزان مباهات به نفس كار ١١٤
- آزمون ( فرضيه فرعي ١) : همبستگي بين پرداخت منصفانه باعملكرد كاركنان ١١٥
- آزمون( فرضيه فرعي ٢): همبستگي بين تامين ايمني وشرايط محيط كار باعملكرد كاركنان ١١٦
- آزمون ( فرضيه فرعي ٣): همبستگي بين ايجاد فرص تهاي رشد وتوسعه استعدادهاي انساني با عملكرد ١١٧
- آزمون ( فرضيه فرعي ٤): همبستگي بين ايجاد فرصتهاي آموزشي باعملكرد كاركنان ١١٨
- آزمون ( فرضيه فرعي ٥): همبستگي بين تامين خدمات رفاهي باعملكرد كاركنان ١١٩
- آزمون ( فرضيه فرعي ٦): همبستگي بين ايجاد تعادل ميان زندگي شخصي وزندگي كاري باعملكرد ١٢٠
- آزمون ( فرضيه فرعي ٧): همبستگي بين مباهات به نفس كار باعملكرد كاركنان ١٢١
- ( فرضيه اصلي): همبستگي بين كيفيت زندگي كاري باعملكرد كاركنان ١٢٢
- آزمون تحليل واريانس يكطرفه‐ تفاوت ميانگين ميزان عملكرد كاركنان برحسب بخش شغلي ١٢٣
مقايسه ميزان عملكرد كاركنان با در نظر گرفتن وضعيت شغلي همسر ١٢٤ T - آزمون
- آزمون تفاوت رتبه اي فريدمن براي شاخص هاي كيقيت زندگي كاري و عملكرد ١٢٦
- ترتيب حاكميت عوامل كيفيت زندگي كاري ١٢٨
- مقايسه ميزان حاكميت مولفه هاي عملكرد ١٢٨
- ترتيب حاكميت عوامل عملكردي ١٣٠

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
- خلاصه تحقيق و نتيجه گيري ١٣٥
- محدوديت هاي تحقيق ١٣٩
- پيشنهادات حاكي از يافته هاي تحقيق و تجربيات محقق ١٤٠
- پيشنهادات به ساير محققين ١٤٤
منابع و ماخذ

فهرست جداول
جدول شماره ( 3-1)تركيب پرسنل كارمندي بر اساس ميزان تحصيلات ٧٠
جدول شماره ( ٣-2)تركيب پرسنل كارمندي بر اساس بخش شغلي ٧١
جدول شماره (3 -٣)توزيع حجم نمونه بين طبقات شغلي ٧٣
جدول شماره( ٣-4)سوالات مرتبط با فرضيه هاي تحقيق و عوامل كيفيت زندگي كاري ٧٤
جدول شماره( ٣-5)سوالات مرتبط با فرضيه هاي تحقيق و عوامل عملكرد ٧٥
جدول شماره( ١-6)پايايي سوالات مربوط به كيفيت زندگي كاري كاركنان ٧٧
جدول شماره ( ٢-7)پايايي سوالات مربوط به عملكرد كاركنان ٧٨
جدول شماره ( ٣-8)پايايي سوالات مربوط به پرداخت منصفانه حقوق ومزايا ٧٩
جدول شماره ( ٣-9)پايايي سوالات مربوط به تامين ايمني وشرايط محيط كار ٨٠
جدول شماره( ٣-10)پايايي سوالات مربوط به ايجاد فرصت هاي رشد وتوسعه استعدادهاي انساني ٨١
جدول شماره ( ٣-11)پايايي سوالات مربوط به ايجاد فرص تهاي آموزشي ٨٢
جدول شماره( ٣-12)پايايي سوالات مربوط به تامين خدمات رفاهي ٨٣
جدول شماره( ٣-13)پايايي سوالات مربوط به ايجاد تعادل بين زندگي شخصي وزندگي كاري ٨٤
جدول شماره ( ٣-14)پايايي سوالات مربوط به مباهات به نفس كار ٨٥
فصل چهار:
جدول شماره ( 1)توزيع فراواني بخش شغلي كاركنان ٩٣
جدول شماره ( 2)توزيع فراواني گروههاي سني كاركنان ٩٤
جدول شماره ( 3)توزيع فراواني درجه تحصيلي كاركنان ٩٥
جدول شماره ( ٤)توزيع فراواني جنسيت كاركنان ٩٦
جدول شماره ( 5)توزيع فراواني وضعيت تاهل كاركنان ٩٧
جدول شماره ( 6)توزيع فراواني تعداد فرزندان كاركنان ٩٨
جدول شماره ( 7)توزيع فراواني وضعيت شغلي همسركاركنان ٩٩
جدول شماره ( 8)توزيع فراواني بخش هاي شغلي كاركنان ١٠٠
جدول شماره ( 9)توزيع فراواني رده هاي شغلي كاركنان ١٠١
جدول شماره ( 10)توزيع فراواني وضعيت استخدام كاركنان ١٠٢
جدول شماره ( 11)توزيع فراواني سابقه كار كاركنان ١٠٣
جدول شماره ( 12)توزيع فراواني ميزان حقوق ومزاياي كاركنان بر طبق آخرين حكم كارگزيني ١٦١
جدول شماره ( 13)توزيع فراواني ميانگين كل دريافت يهاي نقدي كاركنان ١٠٤
جدول شماره ( 14) توزيع پراكندگي كيفيت زندگي كاري كاركنان ١٠٥
جدول شماره ( 15)توزيع پراكندگي ميزان عملكردكاركنان ١٠٦
جدول شماره ( 16)توزيع پراكندگي پرداخت منصفانه ١٠٧
جدول شماره ( 17)توزيع پراكندگي تامي نايمني وشرايط محيط كار ١٠٨
جدول شماره ( 18)توزيع پراكندگي ايجاد فرصتهاي رشد وتوسعه استعدادهاي انساني ١٠٩
جدول شماره ( 19)توزيع پراكندگي ميزان ايجاد فرصت هاي آموزشي ١١٠
جدول شماره ( 20)توزيع پراكندگي ميزان تامين خدمات رفاهي ١١١
       جدول شماره ( 21)توزيع پراكندگي ميزان ايجاد تعادل بين زندگي شخصي وزندگي كاري ١١٢
جدول شماره ( 22)توزيع پراكندگي ميزان مباهات به نفس كار ١١٣
جدول شماره ( 23)همبستگي بين پرداخت منصفانه باعملكرد كاركنان ١١٤ جدول شماره ( 24)همبستگي بين تامين ايمني وشرايط محيط كار باعملكرد كاركنان ١١٥
جدول شماره( 25)همبستگي بين ايجاد فرص تهاي رشد وتوسعه استعدادهاي انساني باعملكرد كاركنان ١١٦
جدول شماره ( 26)همبستگي بين ايجاد فرصتهاي آموزشي باعملكرد كاركنان ١١٧
جدول شماره ( 27)همبستگي بين تامين خدمات رفاهي باعملكرد كاركنان ١١٨
جدول شماره ( 28)همبستگي بين ايجاد تعادل ميان زندگي شخصي وزندگي كاري با عملكرد كاركنان ١١٩
جدول شماره ( 29)همبستگي بين مباهات به نفس كار باعملكرد كاركنان ١٢٠
جدول شماره( 30)همبستگي بين كيفيت زندگي كاري باعملكرد كاركنان ١٢٢
جدول شماره ( 31)آزمون تفاوت ميانگين ميزان عملكرد كاركنان برحسب بخش شغلي ١٢٣
جدول شماره ( 32)آزمون تفاوت ميانگين ميزان عملكرد كاركنان برحسب وضعيت شغلي همسر ١٢٤
جدول شماره ( 33)رتبه بندي مولفه هاي عوامل كيفيت زندگي كاري بر اساس آزمون فريد من ١٢٤
جدول شماره ( 34) رتبه بندي مولفه هاي عوامل كيفيت زندگي كاري بر اساس آزمون فريد من ١٢٨
جدول شماره ( 35)رتبه بندي مولفه هاي عوامل عملكردبر اساس آزمون فريد من ١٢٩
جدول شماره ( 36) رتبه بندي مولفه هاي عوامل عملكردبر اساس آزمون فريد من ١٢٩

فهرست نمودارها
نمودارشماره ( ١-4)توزيع فراواني بخش شغلي كاركنان ٩٤
نمودارشماره ( ٢-4)توزيع فراواني گروههاي سني كاركنان ٩٥
نمودار شماره ( ٣-4)توزيع فراواني درجه تحصيلي كاركنان ٩٦
نمودار شماره ( ٤-4)توزيع فراواني جنسيت كاركنان ٩٧
نمودار شماره ( ٥-4)توزيع فراواني وضعيت تاهل كاركنان ٩٨
نمودار شماره ( ٦-4)توزيع فراواني وضعيت تعداد فرزندان ٩٩
نمودارشماره ( ٧-4)توزيع فراواني وضعيت شغلي همسركاركنان ١٠٠
نمودارشماره ( ٨-4)توزيع فراواني بخش هاي شغلي كاركنان ١٠١
نمودارشماره ( ٩-4)توزيع فراواني رده هاي شغلي كاركنان ١٠٢
نمودارشماره ( ١٠-4)توزيع فراواني وضعيت استخدام كاركنان ١٠٣
نمودار شماره ( ١١-4)توزيع فراواني سابقه كار كاركنان ١٠٤
نمودار شماره ( ١١-4)توزيع فراواني ميزان حقوق ومزاياي كاركنان ١٠٥
نمودارشماره ( ١٢-4)توزيع فراواني ميانگين كل دريافت يهاي نقدي كاركنان
نمودارشماره ( ١٣-4)توزيع پراكندگي كيفيت زندگي كاري كاركنان ١٠٧
نمودارشماره ( ١٤-4)توزيع پراكندگي ميزان عملكردكاركنان ١٠٨
نمودارشماره ( ١٥-4)توزيع پراكندگي پرداخت منصفانه ١٠٩
نمودارشماره ( ١٦-4)توزيع پراكندگي تامي نايمني وشرايط محيط كار ١١٠
نمودارشماره ( ١٧-4)توزيع پراكندگي ايجاد فرصتهاي رشد وتوسعه استعدادهاي انساني ١١١
نمودارشماره ( ١٨-4)توزيع پراكندگي ميزان ايجاد فرصت هاي آموزشي ١١٢ نمودارشماره (19-4)توزيع پراكندگي ميزان تامين خدمات رفاهي ١١٣
نمودارشماره ( ٢٠-4)توزيع پراكندگي ميزان ايجاد تعادل بين زندگي شخصي وزندگي كاري ١١٤
نمودارشماره (23-4)توزيع پراكندگي ميزان مباهات به نفس كار ١١٥
نمودارشماره ( ٢٢-4)همبستگي بين پرداخت منصفانه باعملكرد كاركنان
نمودارشماره (23-4)همبستگي بين تامين ايمني وشرايط محيط كار باعملكرد كاركنان ١١٧
نمودارشماره ( 24-4)همبستگي بين ايجاد فرص تهاي رشد وتوسعه استعدادهاي انساني باعملكرد كاركنان ١١٨
نمودارشماره ( ٢٥-4)همبستگي بين ايجاد فرص تهاي آموزشي باعملكرد كاركنان ١١٩
نمودارشماره ( ٢٦-٤)همبستگي بين تامين خدمات رفاهي باعملكرد كاركنان ١٢٠
نمودار شماره ( ٢٧-٤)همبستگي بين ايجاد تعادل ميان زندگي شخصي وزندگي كاري با عملكرد كاركنان ١٢١
نمودارشماره ( ٢٨-٤ )همبستگي بين مباهات به نفس كار باعملكرد كاركنان ١٢٢
نمودارشماره( 29-4)همبستگي بين كيفيت زندگي كاري باعملكرد كاركنان نمودارشماره ( 30-4) رتبه بندي مولفه هاي عوامل كيفيت زندگي كاري بر اساس آزمون فريد من ١٢٨
نمودارشماره ( ٣١-٤ ) رتبه بندي مولفه هاي عوامل عملكردبر اساس آزمون فريد من ١٢٩


مقدمه:
بي شك نقش انسان به عنوان يكي از عرصه هاي مهم موضوع بهره وري از ميان ساير نهاده ها نظير سرمايه ، مواد ، انرژي و تكنولوژي بر هيچ كس پوشيده نيست . تقريبًا تما مي صاحب نظران، منابع انساني را بعنوان اساسي ترين عامل توليد قلمداد كرده و معتقدند كه در صورت نياز مي توان سرمايه را از طريق وام تامين نمود و يا به خر يد تكنولوژي اقدام كرد اما در خصوص نيروي انساني نمي توان همانند سرمايه و تكنولوژي عمل نمود بلكه منابع انساني بايد بعنوان سرمايه هاي اصلي جامعه پرورش داده شوند و با بكارگيري سياستهاي مناسب، انگيزه تلاش و كوشش را در آنها ايجاد نمود . استفاده مطلوب از منابع انس اني متكي به اقداماتي است كه براي حفظ و صيانت جسم و روح كاركنان سازمان بعمل مي آيد . اين اقدامات كه شامل پرداخت عادلانه ،داشتن شرايط كاري و بهداشتي و سالم ، فرصتهاي ياد گيري و استفاده از مهارتهاي جديد ، تعادل بين كارو زندگي ، امكانات رفاهي ، اهميت به نقش فر د در سازمان، فراهم نمودن زمينه رشد و پيشرفت كاركنان، آموزش و مواردي از اين قبيل مي باشدكه مجموعًا تحت عنوان كيفيت زندگي كاري (QWL) مطرح ميشود.

آیا در رابطه با بررسی رابطه و رتبه بندي عوامل كيفيت زندگي كاری QWL در عملكرد كاركنان شركت آب منطقه اي سوالی دارید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر از فرم زیر استفاده نمایید.

نام شما:

پست الکترونیک:

لطفا دقیقا مشخص نمایید در مورد محصول چه اطلاعاتی می خواهید بررسی رابطه و رتبه بندي عوامل كيفيت زندگي كاری QWL در عملكرد كاركنان شركت آب منطقه اي:

 
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز

 برای دریافت محصول ابتدا در سایت ثبت نام کنید


پرداخت آنلاین سايت تحقيق سرا توسط

انجام میشود .

 پذیرنده کلیه عابربانکهای بانکی کشور تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فروشگاه تحقیق سرا میباشد 

Designed by "Peyman Pourhadi"